Implantologia

Stomatologia zachowawcza

Implant jest tytanową śrubą, która odwzorowuje korzeń brakującego zęba.

Zabieg umieszczania implantu jest bezbolesny i polega na wprowadzeniu do kości tytanowej śruby- elementu spełniającego rolę korzenia zęba.

Po 3- 6 miesiącach dochodzi do osteointegracji śruby z kością. Wykonujemy odsłonięcie implantu i wkręcenie śruby gojącej.

Po wygojeniu okolicznych tkanek wykonywana jest korona protetyczna.

Implanty są doskonałym rozwiązaniem w przypadku utraty pojedynczego zęba, większej liczby braków zębowych jak i całkowitego bezzębia.

Pracujemy na Szwajcarskim systemie implantologicznym SGS Dental oraz amerykańskim systemie implantologicznym Bicon.