Protetyka

Protetyka

Korony

Korony protetyczne stosowane są w sytuacji znacznego zniszczenia tkanki zęba zęba. Dotyczy to zarówno zębów żywych, jak i martwych. Zadaniem korony jest odtworzenie kształtu oraz funkcji zęba. Oferujemy:

  • Korony pełnoceramicze z podbudową z tlenku cyrkonu;
  • Korony porcelanowe na podbudowie z metalu;
  • Korony z ceramiki tłoczonej E MAX
  • Korony na implantach

Mosty

Mosty protetyczne umożliwiają rekonstrukcję braków uzębienia przy wykorzystaniu zębów własnych i/lub implantów, są one nazywane filarami. Na wizycie konsultacyjnej lekarz ocenia czy stan uzębienia nadaje do wykonania mostu protetycznego.

Licówki

Licówka to estetyczna odbudowa wargowej strony zęba, wykonana z porcelany lub z kompozytu. Licówki stanowią dobre rozwiązanie aby stworzyć idealny uśmiech, niwelując niedoskonałości związane z kolorem, kształtem lub ustawieniem uzębienia.

Implantoprotetyka

Korony, które są mocowane na implancie. Po okresie 3- 6 miesięcy od zabiegu implantacji mocowana jest na implancie śruba gojąca. Po okresie gojenia pobierany jest wycisk. Na jego postawie technik wykonuje koronę proteyczną.

Wkłady koronowo korzeniowe

Odbudowy na włóknach szklanych