Radiologia cyfrowa

Protetyka

Punktowe zdjęcie rentgenowskie możemy wykonać w trakcie leczenia. Posiadamy cyfrowy radiowizjograf. Zrobione w ten sposób zdjęcie pokazuje się natychmiast na ekranie monitora, możemy je omówić i natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie. W aparacie został zastosowany czujnik cyfrowy, dzięki czemu dawka promieniowania jest mniejsza o 90% w stosunku do tradycyjnego zdjęcia na kliszy.